Wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych
2020-03-05

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

31 grudnia 2019 r. zakończył się okres przejściowy, w którym dopuszczalne było funkcjonowanie na jednej nieruchomości gruntowej lub w jednym budynku placówek wymienionych w art 113c ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w art 106 ust. 2a ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (w przypadku placówek powstałych przed 15 października 2016 r.)

1 Czy są jakieś placówki wymienione w powyższych przepisach (w szczególności chodzi mi o sytuacje, gdy dotyczy to placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz domu pomocy społecznej), które mimo zakończenia okresu przejściowego dalej funkcjonują na jednej nieruchomości gruntowej lub tym samym budynku? Jeśli tak, to których powiatów dotyczy ten problem?

2.  Czy wobec tych placówek lub ich organów prowadzących służby wojewody podjęły jakieś działania związane z tym, aby dostosowały się do wymogów wynikających z przepisów? Jeśli tak, to jakie?

Odpowiedzieliśmy:

1.    Na terenie województwa małopolskiego są dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze funkcjonujące na jednej nieruchomości gruntowej lub w jednym budynku z placówkami wymienionych w art 113c ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w art 106 ust. 2a ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (w przypadku placówek powstałych przed 15 października 2016 r.). Sytuacja dotyczy powiatu chrzanowskiego i powiatu wadowickiego, w których placówki zlokalizowane są w jednym budynku z ośrodkiem interwencji kryzysowej. Na terenie województwa małopolskiego nie ma placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na jednej nieruchomości gruntowej z domem pomocy społecznej.

2.    W ramach prowadzonych działań kontrolnych w 2018 roku (dotyczy placówki na terenie powiatu wadowickiego) oraz w 2019 roku (dotyczy placówki zlokalizowanej na terenie powiatu chrzanowskiego) w wystąpieniu pokontrolnym zawarto informacje o konieczności dostosowania się do standardu określonego w art. 106 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto w ramach czynności nadzorczych w 2019 roku skierowano pismo do starostów powiatów, aby przedstawili planowane działania w zakresie rozdzielenia jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej od jednostek pomocy społecznej. W wyniku zebranych informacji ww. powiaty zapewniły o podejmowanych działaniach w zakresie ich rozdzielenia.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj