Wokół koronawirusa
2020-03-13

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o informację w sprawie szpitalu zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej. Placówka ubiegała się o dofinansowanie na sprzęty rentgenowskie w kwocie 3 miliony zł. Otrzymała 700 tyś. Dlaczego? Jest to jedyny szpital zakaźny w regionie, obecnie w kryzysowym momencie brakuje im pieniędzy. Proszę o konkretną odpowiedź.

Oto nasza odpowiedź:

Środki dla szpitali na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem choroby zakaźnej COVID-19 zostały rozdysponowane pomiędzy 10 szpitali w województwie małopolskim, które dysponują oddziałami zakaźnymi oraz na które nałożono, na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego, obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. Małopolska otrzymała prawie 7,5 mln złotych. Zostanie ono przeznaczone na zakup m.in. środków do intensywnej terapii (ponad 4 mln zł), środków do ochrony osobistej (1,3 mln zł) czy dezynfekcji (ok. 1,5 mln zł).
Dokonując podziału środków, braliśmy pod uwagę liczbę dostępnych łóżek oraz potrzeby wynikające z dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, strukturę tych podmiotów oraz rodzaj wykonywanej działalności leczniczej. Dla Szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej przyznano środki w łącznej wysokości 756 050 zł na sfinansowanie zakupu środków ochrony osobistej w łącznej kwocie 103.000, środki dezynfekcji 310.500 zł, środki do intensywnej terapii 327.550 ( w tym respiratory, kardiomonitory, defibrylator, aparat parametrów krytycznych, aparat do nieinwazyjnej wentylacji zastępczej, pulsoksymetry, pompy dwutorowe oraz aparat ekg), a także wózki zabiegowe 15.000. Spośród 10 szpitali więcej otrzymały jedynie Szpital w Myślenicach, Szpital im. Stefana Żeromskiego oraz Szpital im. Jana Pawła II. W przypadku uznania przez kierownictwo Szpitala, że konieczne jest zabezpieczenie sprzętu innego niż wskazany w umowie, istnieje możliwość aneksowania umowy w ramach przyznanej kwoty.
Oczywiście przyznane środki nie są przeznaczone na bieżące funkcjonowanie czy utrzymanie szpitala. Dofinansowanie stanowi dodatkowe wsparcie dla wskazanych oddziałów w ściśle określonym kontekście. O bieżącym funkcjonowaniu każdego szpitala decyduje jego dyrekcja i organ założycielski (np. starostwo).

Informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj