Wokół koronawirusa
2020-03-16

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Ile testów na obecności koronawirusa wykonano do tej pory w laboratorium w Szpitalu Jana Pawła 2 w Krakowie?
Ile trwa czas oczekiwania na wyniki takiego testu?
Ilu pracowników pracuje w tamtejszym laboratorium?
Od kiedy pacjenci z terenu Małopolski z podejrzeniem lub potwierdzeniem COVID-19 będą kierowani tylko do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie? Kiedy zostanie on przekształcony w jednoprofilowy? (pojawiają się w tej kwestii nieścisłości)

Oto nasza odpowiedź:

Badania rozpoczęliśmy 12 marca i w tym dniu wykonano ich 16. Z kolei 13 marca wykonano już 32 badania, 14 marca – 48 badań, zaś 15 marca wykonano aż 62 badania. Te 62 badania to maksymalna możliwość.
Zwiększenie liczby badań, co najmniej dwukrotne, planujemy po uruchomieniu drugiego urządzenia diagnostycznego.
Badanie jednej „partii badań” (nie wykonuje się pojedynczych badań) trwa do 8 godzin. Podsumowanie wszystkich badań z danego dnia i powiadomienie o wynikach zlecających szpitali następuje przeciętnie w ciągu doby, o ile napływ materiału nie przewyższa możliwości diagnostycznych.
Przy obsłudze sprzętu pracuje wystarczająca liczba pracowników (zwiększenie ich liczby nie przyspieszy badań).

Wojewoda Małopolski polecił Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie przy ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie przyjmowanie od dnia 16 marca 2020 r. pacjentów zarażonych wirusem SARS - CoV-2 z terenu całego województwa małopolskiego, a jednocześnie podjęcie działań organizacyjnych służących zwiększaniu liczby łóżek na oddziale zakaźnym do liczby umożliwiającej przyjęcie pacjentów. Nie jest planowa „ewakuacja”, a ograniczanie działalności pozostałych oddziałów Szpitala w celu przyjmowania pacjentów zakażonych, przy zachowywaniu w miarę możliwości wykonywania procedur leczniczych o ograniczonej dostępności w województwie małopolskim.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj