Wokół koronawirusa
2020-03-18

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o informację, czy Państwo przygotowują listę ośrodków na okoliczność zwiększonej liczby osób podlegających kwarantannie? Ile takich ośrodków jest w Małopolsce? Jakie to ośrodki? Kiedy mogą zostać wykorzystane?

Oto nasza odpowiedź:

W ramach punktów kwarantannowych wskazywanych przez powiaty mamy aktualnie zabezpieczonych około 1800 miejsc kwarantannowych w 24 lokalizacjach.
Niezależnie od tego poczyniliśmy starania, aby tę bazę rozszerzać.
Informację m.in. o kwarantannie znajdzie Pan m.in. tutaj:
https://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj