Wokół koronawirusa
2020-03-16

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W związku z coraz poważniejszą sytuacją w kraju związaną z koronawiorusem i coraz większymi obawami mieszkańców proszę o informacje nt. liczby hospitalizowanych osób w związku z podejrzeniem zarażenia się koronawirusem, objętych kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym w rozbiciu na powiaty suski, wadowicki i oświęcimski. Proszę o te informacje zgodnie z prawem do dostępu do informacji publicznej. Takie dane nie są objęte tajemnicą. W innych województwach są one podawane.

Kolejny mail:

Dzień Dobry,
Rozumiem, ale dziwną praktyką jest, że w jednym województwie takie dane są podawane. Poza tym to nie są już przypadki jednostkowe, więc trudno mówić o wskazywaniu konkretnych osób objętych kwarantanną, a tym bardziej nadzorem epidemiologicznym.
Mówimy o odpowiedzialności, więc może pokazanie w skali powiatów, że to nie jest problem Krakowa, Tarnowa, ale także tych mniejszych terenów jeszcze bardziej zmobilizuje mieszkańców do pozostawania w domach.
Proszę jeszcze raz rozważyć moją prośbę.

Oto nasza odpowiedź:

Jak już wskazywaliśmy, podajemy dane ogólnie prezentujące sytuację w województwie. Nie podajemy statystyk z podziałem na powiaty. W naszym przekonaniu podawanie dokładniejszych danych mogłoby spowodować zidentyfikowanie konkretnych osób, a mamy obowiązek zapewnienia im prywatności.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj