Wokół problemu wydawania orzeczeń o niepełnosprawności w dobie pandemii koronawirusa
2020-03-23

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Przesyłam pytanie dotyczące wydawania orzeczeni o niepełnosprawności na podstawie, którego rodzice dzieci mogą domagać się świadczenia pielęgnacyjnego. W związku z koronawirusem powiatowe składy orzekające ds. niepełnosprawności  nie rozpatrują wniosków w sprawie wyznaczenia komisji lekarskiej, a co za tym idzie wydania orzeczenia o niepełnosprawności, a co za tym idzie możliwości ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. Dlatego chciałem zapytać:
1. Jak na sprawę zapatruje się wojewoda? Czy będzie podejmować w tej sprawie jakieś kroki?
2. Czy taki problem jest wojewodzie znany i czy informował o tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?
3. A może Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało jakieś wiadomości wojewodom, co w takich przypadkach powinni zrobić. Jeśli takie pisma były to jakie są wytyczne w tej sprawie?

Oto nasza odpowiedź:

Wojewoda Małopolski przesyła na bieżąco informacje o funkcjonowaniu zespołów orzekających w województwie małopolskim do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie wytycznych Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych rekomendujących utrzymanie ciągłości funkcjonowania zespołów, Wojewoda zalecił stosowanie przez zespoły formuły orzekania zaocznego, określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad przygotowaniem rozwiązań prawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności, mających na celu ustawowe wydłużenie obowiązywania orzeczeń, którym upływa termin ważności oraz zakładających możliwość orzekania w trybie zaocznym (bez badania osoby orzekanej, tylko na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku) - art. 15h projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj