Wokół koronawirusa
2020-03-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zgodnie z informacjami, które przekazał minister zdrowia wojewoda ma obowiązek w miarę potrzeb dostarczania żywności dla osób pozostających w domowej kwarantannie, w szczególności dla osób starszych i samotnych. 

Chciałbym zapytać, czy w województwie są przypadki osób, które korzystają z takiej pomocy? Jeśli tak, to ile ich jest i jak często i na jakich zasadach jest ona zorganizowana, kto taką pomoc dostarcza i co wchodzi w jej skład?

Oto nasza odpowiedź:

Zasady dotyczące dostarczania żywności osobom w kwarantannie prezentuje załączona grafika. Według danych z 19.03.2020 w województwie małopolskim wśród osób objętych kwarantanną domową (kwarantanna nałożona przez inspektorat sanitarny): 

- 12 osób korzysta ze wsparcia w formie posiłku (zgodnie z art. 48b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej),

- 15 osób korzysta ze wsparcia w formie produktów żywnościowych (zgodnie z art. 48b ust. 4),

- 5 osób korzysta ze wsparcia w formie żywności (innej niż wskazana w wierszach powyżej).

Zasady pomocy osobom w kwarantannie zostały opisane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

Ponadto uruchomiono platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj