Wokół koronawirusa
2020-03-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zgodnie z wytycznymi ministra zdrowia organem odpowiedzialnym za dostarczenie żywności osobom poddanym kwarantannie, gdyby same posiadały niewystarczającą ilość żywności, jest wojewoda. kto dokładnie w Państwa urzędzie realizuje ten obowiązek? czy mają państwo gotowy plan na takie zdarzenie: żywność będzie dowożona przez urzędnika, specjalną firmę, komercyjnego dostawce jedzenia? czy w swoim województwie mają Państwo osoby, które zostały objęte takimi świadczeniami? 

Oto nasza odpowiedź:

Zasady dotyczące dostarczania żywności osobom w kwarantannie prezentuje załączona grafika. Według danych z 19.03.2020 w województwie małopolskim wśród osób objętych kwarantanną domową (kwarantanna nałożona przez inspektorat sanitarny):

- 12 osób korzysta ze wsparcia w formie posiłku (zgodnie z art. 48b ust. 2 ustawy o pomocy społecznej),

- 15 osób korzysta ze wsparcia w formie produktów żywnościowych (zgodnie z art. 48b ust. 4),

- 5 osób korzysta ze wsparcia w formie żywności (innej niż wskazana w wierszach powyżej).

Zasady pomocy osobom w kwarantannie zostały opisane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

Ponadto uruchomiono platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj