Wokół koronawirusa
2020-03-23

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Przygotowuję materiał o małopolskich miejscach, w których zorganizowana jest kwarantanna instytucjonalna. Czy byłaby szansa nagrać się z Panią krótko przez telefon o tym ile takich miejsc jest w Małopolsce i w samym Krakowie? Chciałabym zapytać też o to w jaki sposób wyznacza się takie miejsca, bo wiem że urząd wojewódzki nie wydał zgody aby miejsce takiej kwarantanny zorganizować w Hotelu Tarnovia w Tarnowie, ile osób mogą przyjąć te miejsca i czy można się tam już zgłaszać?  

Oto nasza odpowiedź:

Miejsca takie są wyznaczane w powiatach, a niezależnie od tego nasz Urząd podjął działania, aby stworzyć dodatkową rezerwę w tym zakresie.  

W Małopolsce przez starostów zostało przygotowanych około 1800 miejsc w około 24 lokalizacjach. W Krakowie to około 120 miejsc.

Standardowo mogą to być takie obiekty jak bursy, szkoły, schroniska, internaty itp.

Z tego, co nam wiadomo, hotel Tarnovia nie jest brany pod uwagę przez Pana Prezydenta.

W miejscach tych już przebywają osoby, które muszą odbyć kwarantannę – albo na podstawie decyzji sanepidu (pojedyncze przypadki), albo gdy przekraczają granicę i z mocy prawa odbywają kwarantannę. Jeśli nie mogą udać się do swoich domów, wskazywany jest im jeden z takich ośrodków. Aktualnie to ok. 50-60 osób (na tę chwilę najwięcej w powiatach limanowskim i wadowickim).

Miejsca kwarantanny organizują starostowie w porozumieniu, uzgodnieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym, który ocenia przydatność miejsca dla kwarantanny.

Każde miejsce kwarantanny musi być pod nadzorem merytorycznym lekarza

Organizacja funkcjonowania miejsca kwarantanny zależna jest od rozwiązań przyjętych przez organizatora kwarantanny (w tym – forma zapewnienia posiłku, sprzątania, prania, odbierania odpadów, nadzoru, opieki pielęgniarskiej, lekarskiej).

Pobyt w kwarantannie dofinansowany jest z budżetu państwa.

Podlegający kwarantannie nie mogą opuszczać pokoi, budynku.

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad miejscami kwarantanny sprawuje powiatowy inspektor sanitarny

W sprawie sprawnego uruchamiania miejsc kwarantanny Wojewoda Małopolski wydał starostom stosowne polecenie.

Osoby, które potrzebują informacji w sprawie miejsc kwarantanny instytucjonalnej, mogą skorzystać z numeru 987 – za jego pośrednictwem zostaną skierowane do właściwego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj