Wokół budowy ronda w gminie Pcim
2020-03-11

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Gmina Pcim informuje, że procedura pozyskiwania pozwolenia na budowę ronda w tej miejscowości trwa obecnie w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Na jakim jest to etapie i kiedy można się spodziewać wydania pozwolenia?  

Dla jasności podaję pełna nazwę tego zadania "Rozbudowa drogi krajowej S7 Kraków - Rabka Zdrój polegająca na rozbudowie węzła Pcim w km 9+956,00 poprzez budowę sześciowlotowego ronda na skrzyżowaniu łącznic węzła oraz dróg gminnych nr K 540607 i K 540352 wraz z budową i rozbudową infrastruktury na działkach nr 7304/3, 7314/15, 7304/2, 7313/1, 7311/6, 7314/7 obręb 120904_2.0001 Pcim, jednostka ewidencyjna 120904_2 Pcim”.

Oto nasza odpowiedź:

Wniosek o udzielenie pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej S7 Kraków – Rabka Zdrój polegająca na rozbudowie węzła Pcim w km 9+956,00 poprzez budowę sześciowlotowego ronda na skrzyżowaniu łącznic węzła oraz dróg gminnych nr K 540607 i K 540352 wraz z budową i rozbudową infrastruktury na działkach nr 7304/3, 7314/15, 7304/2, 7313/1, 7311/6, 7314/7, obręb 120904_2.0001 Pcim, jednostka ewidencyjna 120904_2 Pcim, adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat myślenicki, gmina Pcim, miejscowość Pcim, działki ewidencyjne numer 7304/3, 7314/15, 7304/2, 7313/1, 7311/6, 7314/7, obręb 120904_2.0001 Pcim, jednostka ewidencyjna 120904_2 Pcim. został złożony 30 grudnia 2019 r.  

Wezwanie do uzupełnienia wniosku zostało wystosowane dnia 10 stycznia 2020 r., odpowiedzi na wezwanie udzielił pełnomocnik inwestora (pismami z dnia 15 stycznia 2020 r., 05 lutego 2020 r., 11 lutego 2020 r.).

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz postanowienie wzywające do uzupełnienia projektu budowlanego wydano 14 lutego 2020 r. Termin uzupełnienia postanowienia wskazano do 29 maja 2020 r., bowiem zasadniczym brakiem wniosku jest brak odstępstwa od warunków techniczno-budowlanych.

24 lutego 2020 r. został przekazany wniosek do Ministra Infrastruktury o upoważnienie do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Wydanie pozwolenia będzie możliwe, kiedy projektant doprowadzi projekt budowlany do zgodności z prawem (zgodnie z wezwaniem organu), z uwzględnieniem rozwiązań projektowych objętych odstępstwem, jeśli zostanie ono udzielone.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj