Wokół koronawirusa
2020-03-13

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Jak zaopatrują się osoby w izolacji domowej? 

Słuchając dzisiaj państwa audycji przed hejnałem dotyczącą dzieci, które zostają w domu teraz z powodu wirusa. Zastanawiam się czy ktokolwiek z rządzących tym państwem pomyślał o placówkach w których całodobowo przebywają dzieci w wieku dojrzewania, są skumulowane w jednym miejscu. Czy ktoś pomyślał o tym jak mają sobie w takich sytuacjach radzić wychowawcy jak również ta młodzież która jest odcięta od rodziny w wieku dojrzewania wzmożonego buntu oraz z dysfunkcjami .   

Czy bezpiecznie jest przebywać na wolnym powietrzu (duży ogród)? Oczywiście bez towarzystwa postronnych osób.  

Dlaczego Polska nie zamyka granic, dlaczego nie ma faktycznie kontroli na lotniskach, to Państwa zadanie także nagłaśniać i domagać się czegoś od Państwa w imieniu obywateli.  


Ja czuję się zagrożona - mój Prezes obywatel Niemiec w ciągu tygodnia był w Arabii Saudyjskiej, Szwajcarii, Niemczech. Będąc w Polsce w ciągu trzech dni był na lotniskach w Warszawie i Krakowie, nikt go nie kontroluje i nie sprawdza zwłaszcza, że lata pierwsza klasą. Pracownicy firmy czują się zagrożeni, ale musimy chodzić do pracy. Daje nam to obraz tego, że Państwo Polskie tak naprawdę nie wprowadza takiej kwarantanny o jakiej mówi i spodziewa się wybuchu pandemii w ciągu tygodnia - choć powinni odizolować kraj, tylko że już chyba za późno.

Oto nasza odpowiedź: 

W sytuacji, kiedy osoba starsza, samotna czy niepełnosprawna, bądź rodzina - nie jest  w stanie sama zapewnić sobie gorącego posiłku lub produktów żywnościowych, takiej pomocy udzieli gmina. Posiłki i produkty żywnościowe będą dostarczana przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych. Ośrodek pomocy społecznej współpracuje także z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją, Wojskiem Obrony Terytorialnej. Te służby także mogą rozwozić posiłki i produkty żywnościowe dla potrzebujących. 

Sytuacja dzieci oraz wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych pozostaje w szczególnym zainteresowaniu służb Wojewody Małopolskiego. Do Starostów Powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz do Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa małopolskiego zostały przesłane instrukcje dotyczące podjęcia działań ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Przesłano zalecenia w zakresie bezpieczeństwa zarówno dzieci, jak i kadry pracującej w jednostkach pieczy zastępczej, m.in. dotyczące: 

- zakazu odwiedzin wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- zakazu wyjazdów wychowanków do domów rodzinnych,

- rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych poza terenem placówki,

- odwołania zaplanowanych imprez okolicznościowych, zaprzestania organizowania wyjść, wycieczek.

Zobligowano również Dyrektorów ww. jednostek do poinformowania rodzin, opiekunów prawnych wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej o wprowadzonych ograniczeniach. Jednocześnie ze względu na ograniczenie kontaktów osobistych zwrócono się do Dyrektorów z prośbą o rozważenie możliwości zapewnienia kontaktowania się wychowanków z ich rodzinami i osobami bliskimi z uwzględnieniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Od 25 marca 2020 r. obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Przepisy odnoszą się do niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób (maksymalnie dwie osoby, z wyłączeniem rodzin). Zalecamy, aby ograniczać tego typu wyjścia do niezbędnego minimum. Ograniczenia dotyczą natomiast placów zabaw, które są miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia. Więcej o ograniczeniach w przemieszczaniu się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem 

Aktualne zasady dot. zamknięcia granic zostały opisane na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj