Wokół koronawirusa
2020-03-27

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Bardzo proszę o potwierdzenie informacji, że w Krakowie zmieniono miejsce zbiorowej kwarantanny i obecnie nie znajduje się ona przy ul. Grochowej. 

Dlaczego doszło do takiej decyzji? Czy jakieś osoby trzeba było przenieść? Ile osób skorzystało do tej pory z ośrodka przy ul. Grochowej?

Jakie kompetencje odnośnie org. takiego miejsca leżą po stronie miasta, jakie po stronie wojewody?

Ile obecnie w Małopolsce jest miejsce zbiorowej kwarantanny?


Oto nasza odpowiedź: 

Nowy obiekt kwarantanny został zatwierdzony przez Wojewodę Małopolskiego 22.03.2020 r. Dotychczasowy nie był uruchamiany do kwarantanny i w związku z tym nie przenoszono żadnych osób. Prezydent wnioskował o zmianę miejsca kwarantanny, uznając nowo wskazany obiekt za korzystniejszy.  

Miejsca kwarantanny zbiorowej wyznaczają, organizują i uruchamiają Starostowie Powiatu /Prezydenci Miasta na prawach powiatu we współpracy z właściwym miejscowo Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Wojewoda zatwierdza miejsce kwarantanny wskazane przez Starostów/ Prezydentów.

Obecnie w Małopolsce jest około 1900 miejsc kwarantanny.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj