Wokół koronawirusa
2020-04-03

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o informację, czy w Krakowie i Małopolsce są wyznaczone miejsca, gdzie kwarantanny mogą odbywać osoby bezdomne. Jeśli tak, to gdzie?

Oto nasza odpowiedź:  

Samorządy, w związku z obecną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wdrażają, przekazane im 29 marca rekomendacje Pani Marleny Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym. 

Rekomendacje dla Gmin obejmują, m.in.: 

· zapewnienie bezpieczeństwa osób już przebywających w placówkach udzielających tymczasowego schronienia. W przypadku nowych osób kierowanych do placówek (np. schroniska dla osób bezdomnych), przyjęcie do placówki powinno następować po odbyciu kwarantanny w jednym z miejsc wyznaczonych przez powiat lub gminę;

· zapewnienie bezpieczeństwa osobom bezdomnym, przebywającym w przestrzeni publicznej, poprzez udzielenie schronienia z zastosowaniem art. 48a ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie tymczasowego schronienia może nastąpić z pominięciem obowiązujących standardów oraz w innej formie niż noclegownia, schronisko dla bezdomnych, czy schronisko dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi;

· współpracę z samorządem powiatu w zakresie przewozu osób bezdomnych, z zaleceniem odbycia kwarantanny do jednego z miejsc kwarantanny zbiorowej, które zostały wyznaczone na terenie każdego powiatu lub izolatorium wyznaczonego przez Wojewodę.

Rekomendacje dla Powiatów obejmują m.in.:

· wyodrębnienie miejsc lub budynku dla osób bezdomnych z przestrzeni publicznej, oczekujących na przyjęcie do placówki udzielającej tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, w ramach zapewnienia obiektów przeznaczonych na miejsca zbiorowej kwarantanny. Dotyczy to w szczególności miast, w których występują duże skupiska osób bezdomnych.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj