Wokół koronawirusa
2020-04-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

20 marca Urząd Miasta Nowego Sącza (a dokładnie Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej) wystosował do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismo z zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej w placówkach pomocy społecznej. Uczyniono to w nawiązaniu do pisma z dnia 19 marca 2020 roku Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Łącznie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czterech Domów Pomocy Społecznej i schroniska dla bezdomnych zgłoszono miesięczne zapotrzebowanie na: 465 litrów płynu dezynfekcyjnego do rąk, 330 litrów płynu do dezynfekcji powierzchni, 9800 maseczek ochronnych i 51 tys. sztuk rękawiczek.

W odpowiedzi z Krakowa sądecki urząd dowiedział się, że może z magazynu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (adres: Kraków, ul Półłanki 78) odebrać: 27 sztuk płynu po 5 l pojemnik czyli 135 litrów do dezynfekcji (nie jest sprecyzowane do czego czy powierzchni czy rąk).

Stąd moje pytania: 

Dlaczego tak mało?

Czy Agencja Rezerw Materiałowych nie dostarczyła więcej środków ochrony osobistej?

Czy te zapotrzebowanie dla nowosądeckich jednostek będą uzupełnione?


Oto nasza odpowiedź:

Dostawy środków ochrony osobistej do nowosądeckich jednostek opieki będą na bieżąco uzupełniane. 

Dla placówek z Nowego Sącza przyznaliśmy do tej pory:

W ramach pierwszej dostawy:

27 op. płynu do dezynfekcji rąk (tj. 135 l. dla 3 DPS-ów i 1 schroniska), o których mowa w mailu.

W ramach drugiej dostawy:

5 op. płynu do dezynfekcji rąk (tj. 25 l.) - dla 3 DPS-ów

rękawiczki – 2200 szt. (11 op. po 200 szt.) - dla 3 DPS-ów, 1 schroniska i 1 noclegowni

maseczki – 2400 szt. (48 op. po 50 szt.) - dla 3 DPS-ów, 1 schroniska i 1 noclegowni


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj