Wokół koronawirusa
2020-04-10

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Ile skierowań do pracy zostało wręczonych lekarzom w woj. małopolskim?

Ile było odmów?

Z czego wynikały te odmowy i czy Wojewoda zdecydował się na podjęcie kroków prawnych wobec odmawiających? Jakie to kroki?

Czy Wojewoda rozważa rozszerzenie ubezpieczenia dla lekarzy kierowanych do pracy w sytuacji zagrożenia zakażeniem koronawirusem? 


Oto nasza odpowiedź: 

Na podstawie wniosków kierowanych przez starostów powiatów / prezydentów miast na prawach powiatu województwa małopolskiego Wojewoda Małopolski wydał 3 decyzje dotyczące skierowania lekarzy do pracy przy kwarantannie. Nie mamy wiedzy o jakichkolwiek odmowach, tym bardziej, że wydanie decyzji do pracy przy kwarantannie było realizowane na podstawie wniosku starosty. 


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj