Wokół koronawirusa
2020-04-13

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

1.Ilu pracowników medycznych zostało skierowanych przez wojewodę do pracy w miejscach, gdzie przebywają pacjenci zakażeni koronawirusem?

2. Do których konkretnie placówek medycy zostali skierowani?

3. Jakie są kryteria wyboru konkretnych medyków, którzy otrzymali/otrzymają wezwania?

4. Ilu stawiło się na wezwanie, a ilu odmówiło? Jeśli odmawiali, to jakie były przyczyny takich decyzji?

5. Czy wojewoda sięgnął lub zamierza sięgnąć po kary wobec osób, które odmówiły? Jakie to były/mogą być kary?

6. Czy zamierzają jeszcze wzywać do pracy kolejnych medyków? Jeśli tak, to ilu i gdzie?


Oto nasza odpowiedź:

Wydane decyzje dotyczyły skierowania do pracy w obiektach kwarantanny, a więc w miejscach, w których co do zasady przebywają osoby zdrowe. Decyzje były wydawane na wniosek starostów, którzy uzgadniali skierowanie z osobami zainteresowanymi.  

Z treści decyzji wynika, że osoby są kierowane do pracy w obiekcie kwarantanny bez wskazywania szczegółowo czynności, jakie mają wykonywać. Zgłosić się mają do pracy w terminie, którzy wskaże im starosta.

Zawody medyczne zgłoszone we wnioskach starostów o wydanie decyzji do pracy w obiekcie kwarantanny:

Powiat bocheński – 1 lekarz

Miasto Kraków – 1 lekarz, 1 pielęgniarka, 9 ratowników medycznych

Miasto Tarnów – 1 pielęgniarka

Powiat wadowicki – 1 lekarz (ale decyzja została wycofana).

Nie mamy wiedzy o jakichkolwiek odmowach, tym bardziej że wydanie decyzji do pracy przy kwarantannie było realizowane na podstawie wniosku starosty.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj