Wokół koronawirusa
2020-04-09

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W związku z uprawieniami, które otrzymał wojewoda dotyczącymi gospodarki odpadami podczas epidemii, zwracam się z pytaniami:

- czy wojewoda podjął decyzję o zawieszeniu selektywnej zbiórki odpadów na jakimś obszarze? Jeśli tak, jakie były powody tej decyzji i jakiego obszaru dotyczy?

- czy gminy wnioskują do wojewody o zmianę organizacji systemów (np. częstotliwości odbioru śmieci)? Jeśli tak, to ile jest takich gmin?

Oto nasza odpowiedź:  

Ad 1:

- nie, Wojewoda Małopolski nie podjął takich decyzji.

Ad 2:

- tak, taki wniosek złożył Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice w zakresie zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj