Wokół koronawirusa
2020-04-14

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dotyczącej sytuacji w Domach Pomocy Społecznej w Małopolsce. Jak wygląda sytuacja w Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa małopolskiego? W których z Domów Pomocy Społecznej wykryto zarażenie koronawirusem, zarówno u pracowników, jak i personelu? Czy Domy Pomocy Społecznej posiadają odpowiedni sprzęt ochronny oraz liczbę personelu, niezbędną do opieki nad pensjonariuszami?  

Oto nasza odpowiedź:

Poza Domem Pomocy Społecznej w Bochni w innych DPS-ach na terenie Małopolski dotychczas nie doszło do zakażenia mieszkańców czy personelu.

DPS w Bochni składa się z dwóch części: dla osób w podeszłym wieku i przewlekle psychicznie chorych.

W części dla osób w podeszłym wieku zakażenie potwierdzono u jednego spośród 85 mieszkańców oraz 1 osoby z personelu.

W części dla osób przewlekle psychicznie chorych zakażenie potwierdzono u 25 spośród 66 mieszkańców i 15 osób z personelu.

Wszyscy zakażeni mieszkańcy są aktualnie hospitalizowani.

Sytuacja w domach pomocy społecznej jest na bieżąco monitorowana (codzienny raport), a zebrane informacje przekazywane są do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wojewoda Małopolski przekazał wszystkim domom pomocy społecznej środki dezynfekujące i środki ochrony osobistej pozyskane w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji KGHM Polska oraz z Agencji Rezerw Materiałowych (w tym do DPS-u w Bochni, gdzie dodatkowo przekazaliśmy też np. kombinezony czy ochraniacze na buty).

W dalszym ciągu pozyskiwane są środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) i płyny dezynfekujące, które będą na bieżąco przekazywane jednostkom w ramach kolejnych dostaw.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj