Wokół koronawirusa
2020-04-14

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o informację na temat kierowania do pracy w związku z epidemią:

- ile osób Wojewoda Małopolski skierował do pracy?

- Do jakich to było jednostek i o jakie zawody chodzi?

- Ile osób się nie stawiło?

- Ile wojewoda nałożył kar i jakiej wysokości?

Oto nasza odpowiedź:

Wydane decyzje dotyczyły skierowania do pracy w obiektach kwarantanny, a więc w miejscach, w których co do zasady przebywają osoby zdrowe. Decyzje były wydawane na wniosek starostów, którzy uzgadniali skierowanie z osobami zainteresowanymi. Takich decyzji wydaliśmy 35.

Z treści decyzji wynika, że osoby są kierowane do pracy w obiekcie kwarantanny bez wskazywania szczegółowo czynności, jakie mają wykonywać. Zgłosić się mają do pracy w terminie, który wskaże im starosta. 

Liczba decyzji wydanych dla poszczególnych powiatów: 

Powiat bocheński 2 

Powiat gorlicki 6

Miasto Kraków 11

Powiat olkuski 6

Miasto Tarnów 7

Powiat tarnowski 3

Nie mamy wiedzy o jakichkolwiek odmowach, tym bardziej że wydanie decyzji do pracy przy kwarantannie było realizowane na podstawie wniosku starosty. 

We wnioskach starostów o wydanie decyzji do pracy w obiekcie kwarantanny zgłoszone były zawody medyczne: 

Powiat bocheński – 1 lekarz

Miasto Kraków – 1 lekarz, 1 pielęgniarka, 9 ratowników medycznych

Miasto Tarnów – 1 pielęgniarka

Powiat wadowicki – 1 lekarz (ale decyzja została wycofana)

lub ewentualnie ogólnie wskazywano czynności, które dana osoba będzie wykonywać (np. przyjmowanie osób czy bieżąca obsługa).


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj