Wokół koronawirusa
2020-04-14

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W jakim zakresie służby wojewody udzieliły dotąd wsparcia władzom powiatu bocheńskiego w sprawie epidemii koronawirusa w Domu Pomocy Społecznej w Bochni? (kiedy to było?) 

Czy planowane jest udzielenie dalszej pomocy w rozwiązaniu problemów tej placówki? (jeśli tak, jak będzie ona wyglądała?).

Oto nasza odpowiedź:


Udzielaliśmy wsparcia, na bieżąco konsultując i koordynując dalsze kroki – w uzgodnieniu zarówno ze starostą bocheńskim, jak i z dyrektorem szpitala jednoimiennego, małopolskim inspektorem sanitarnym czy dyrekcją Oddziału Małopolskiego NFZ. Cały czas w kontakcie z dyrekcją placówki był dyrektor Wydziału Polityki Społecznej. Temat omawiany był na wideokonferencjach, jak i w ramach rozmów telefonicznych. Ustalenia, które koordynowaliśmy, dotyczyły opieki medycznej nad pacjentami, co było przedmiotem działań NFZ (w ich wyniku w dniach 10-11 kwietnia dodatkowe konsultacje lekarskie zapewnił lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a pielęgniarka POZ wsparła DPS przy organizowaniu wydawania leków; w kolejnych dniach wsparcie zapewniało ponadto 3 opiekunów medycznych), samych badań laboratoryjnych (zrealizowania ich w możliwie najkrótszym czasie), decyzji co do hospitalizacji (rozważane były także inne scenariusze, w tym związane z reorganizacją obiektu; specjaliści ze Szpitala Uniwersyteckiego przed podjęciem decyzji o hospitalizacji wizytowali DPS i poddawali bezpośredniej ocenie stan podopiecznych oraz możliwości specjalistycznego zabezpieczenia ich w Szpitalu). Rozważane były także działania związane z wydaniem przez Wojewodę skierowań do pracy w ośrodku (ponieważ zgłosili się wolontariusze, nie były one konieczne). Sytuacja monitorowana jest oczywiście w dalszym ciągu.

Wojewoda Małopolski przekazał wszystkim domom pomocy społecznej środki dezynfekujące pozyskane w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji KGHM Polska oraz z Agencji Rezerw Materiałowych (łącznie 583 szt. płynu w pojemnikach 5 l). Dom Pomocy Społecznej w Bochni otrzymał oprócz 70 l płynu 500 sztuk maseczek.

9 kwietnia 2020 r. rozdysponowaliśmy wśród domów pomocy społecznej województwa małopolskiego 38 400 sztuk rękawiczek, 29 850 sztuk maseczek i 645 l płynu dezynfekującego. Poinformowaliśmy jednostki prowadzące lub zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej o możliwości odbioru środków od 10 kwietnia 2020r. Dla DPS-u w Bochni przeznaczyliśmy 2800 sztuk rękawiczek, 2000 maseczek, 17 opakowań płynu do dezynfekcji rąk (po 5 l).

11 kwietnia dla DPS w Bochni przekazaliśmy ponadto: kombinezony ochronne – 50 szt., maski chirurgiczne trójwarstwowe – 500 szt., półmaski FFP2 – 100 szt., gogle – 10 szt., rękawice chirurgiczne 2000 szt., ochraniacze na obuwie – 100 par.

Dodatkowe środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki) i płyny dezynfekujące będą na bieżąco przekazywane jednostkom w ramach kolejnych dostaw.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj