Wokół koronawirusa
2020-04-17

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Proszę o informację, u ilu lekarzy i pielęgniarek oraz opiekunów w DPS-ach potwierdzono do tej pory zakażenie COVID-19?
Jaki jest powód listu do izb lekarskich o zgłoszenie się lekarzy i pielęgniarek do pracy?

Oto nasza odpowiedź:
Poza Domem Pomocy Społecznej w Bochni, w innych Domach na terenie Małopolski nie doszło do zakażenia mieszkańców czy personelu. Sytuacja w domach pomocy społecznej jest na monitorowana (codzienny raport), a zebrane informacje przekazywane są do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Na podstawie uzyskanych informacji, przekazanych w ramach codziennego raportu przez Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bochni, według stanu na 17 kwietnia 2020 r., łączna liczba zakażonych pracowników to 16, z tego 8 osób jest hospitalizowanych (wśród zakażonych potwierdzono 1 pielęgniarkę; w DPS-ach nie pracują lekarze). Więcej o DPS-ach: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12119

Wojewoda Małopolski zwrócił się do Prezesów i Przewodniczących: Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Okręgowej Rady Lekarskiej w Tarnowie, Beskidzkiej Rady Lekarskiej, Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych w Tarnowie, Nowosądeckiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12121) z prośbą o przekazanie Członkom tychże Rad zapytania o  gotowość podjęcia się zadania, polegającego na zwalczaniu zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Apel został skierowany, aby w razie potrzeby móc niezwłocznie reagować i  pomagać jednostkom zgłaszającym problem.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj