Wokół koronawirusa
2020-04-20

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:
Czy jest szansa uzyskać od Państwa dane w sprawie liczby osób, które decyzją wojewody - dostały nakaz pracy w trakcie epidemii? Chodzi o liczbę pielęgniarek, opiekunek i lekarzy.

Oto nasza odpowiedź:
Zapewne chodzi o skierowanie, a nie o „nakaz” (warunki, w tym finansowe, określa ustawa: https://www.lexlege.pl/ustawa-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu-zakazen-i-chorob-zakaznych-u-ludzi/art-47/).

Wydane decyzje dotyczyły skierowania do pracy w obiektach kwarantanny, a więc w miejscach, w których co do zasady przebywają osoby zdrowe. Decyzje były wydawane na wniosek starostów, którzy uzgadniali skierowanie z osobami zainteresowanymi. Takich decyzji wydaliśmy 35.

Z treści decyzji wynika, że osoby są kierowane do pracy w obiekcie kwarantanny bez wskazywania szczegółowo czynności, jakie mają wykonywać. Zgłosić się mają do pracy w terminie, który wskaże im starosta.

Nie mamy wiedzy o jakichkolwiek odmowach, tym bardziej że wydanie decyzji do pracy przy kwarantannie było realizowane na podstawie wniosku starosty.

We wnioskach starostów o wydanie decyzji do pracy w obiekcie kwarantanny zgłoszone były zawody medyczne:
Powiat bocheński – 1 lekarz
Miasto Kraków – 1 lekarz, 1 pielęgniarka, 9 ratowników medycznych
Miasto Tarnów – 1 pielęgniarka
Powiat wadowicki – 1 lekarz (ale decyzja została wycofana).

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj