Wokół koronawirusa
2020-04-22

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Radio Kraków poinformowało o utworzeniu kolejnych izolatoriów w Krynicy-Zdroju. Powstały na polecenie wojewody, ale nie znalazłam nigdzie informacji o tym na stronie UMW. Gdzie można znaleźć aktualne polecenia wojewody? Czy są one publikowane? Gdzie można znaleźć aktualne informacje o tworzonych izolatoriach (na stronie MUW są wymienione tylko dwa - w Krakowie)? Od czego zależy lokalizacja izolatorów w danym miejscu (miejscowości, powiecie)? Ile miejsc w izolatoriach zamierza (w jakim czasie) utworzyć wojewoda? Ile obecnie osób przebywa w izolatoriach instytucjonalnych w Małopolsce i ile jest w nich miejsc? Gdzie obecnie funkcjonują, a gdzie zostaną utworzone w najbliższym czasie? Ile obecnie jest miejsc w szpitalach dla chorych na koronawirusa w Małopolsce? Ile jest miejsc na OIOM-ach w naszym województwie dla chorych na COVID-19? Czy i o ile zmniejszyła się liczba miejsc w szpitalach i na OIOM-ach dla chorych na inne dolegliwości? Czy obserwuje się w Małopolsce od czasu epidemii wzrost śmiertelności chorych na inne choroby niż COVID-19 w stosunku do podobnego okresu roku ubiegłego? 

Zadawałam też Państwu pytania o sytuację w Limanowej i decyzje tamtejszego sanepidu, których skutkiem jest wzrost zarażeń koronawirusem w rejonie. Otrzymałam informację, że sprawa ta będzie badana. Jaki jest obecnie stan kontroli w limanowskim sanepidzie? 

Oto nasza odpowiedź:

Co do izolatoriów – aktualnie zawarto pięć umów w tej sprawie (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12123). Jak wspominałam – umowy zawierają szpitale wskazane do prowadzenia izolatoriów i dane obiekty (wojewoda nie jest stroną tych umów). Polecenia, a także ich zmiany są opublikowane tutaj: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11950.

W związku z tym, że w piątek zawarte zostały umowy na dwa kolejne izolatoria w Krakowie, oceniliśmy, że izolatoria w 20. Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym czy pozostałych dwóch obiektach uzdrowiskowych nie są na tym etapie potrzebne (w piątek zawarto umowę w sprawie Nowego Domu Zdrojowego).  

Aktualnie w izolatoriach, w przypadku których zawarte zostały umowy, jest ok. 660 miejsc. Największą bazą dysponuje „Wyspiański”: 200 miejsc, z czego aktualnie zajęte są 22 (informacja z wczorajszego poranka). 

Do roli izolatoriów wskazywane są obiekty spełniające kryteria określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach, a także zapewniające znaczącą liczbę miejsc. Stąd przede wszystkim są to hotele, sanatoria czy obiekty uzdrowiskowe. Naturalnie obiektami, które wskazujemy w pierwszej kolejności, są te, które mają udział Skarbu Państwa lub spółek Skarbu Państwa. Są też obiekty, które same się zgłaszają, chcąc pełnić rolę izolatorium. 

Liczba łóżek dla chorych na COVID-19 w tabelce poniżej, ale proszę pamiętać, że liczba ta może zostać zwiększona w zależności od potrzeb. 

Na potrzeby pacjentów z COVID przeznaczonych jest 106 respiratorów. W sumie w całej Małopolsce jest ich ponad 1000.

Na podstawie informacji zgłoszonych przez podmioty lecznicze w oparciu o art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego (wniosek o zmianę): od marca 2020 roku liczba łóżek w szpitalach została zmniejszona o 62. 

Na podstawie informacji zgłoszonych przez podmioty lecznicze (w oparciu o art. 34 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej) do Wojewody Małopolskiego na chwilę obecną czasowo zawieszono działalność leczniczą: na 12 oddziałach , w tym 224 łóżek ogółem (10 łóżek OIOM).

W powyższych danych nie ujęto Szpitala Uniwersyteckiego, który jest szpitalem jednoimiennym.

Z informacji uzyskanych ze szpitali wynika, że nie ma zagrożenia związanego z leczeniem chorych na inne schorzenia, niemające powiązania z COVID 19. 

Co do pytania o śmiertelność – nie mamy takich danych. 


Informacjamuwtabelka_łóżka_COVID
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj