Wokół koronawirusa
2020-04-21

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Czy już otrzymali państwo wszystkie listy pracowników medycznych mających zgłosić swoją gotowość do pracy przy zwalczaniu koronawirusa? Od ilu Izb lekarskich i podmiotów otrzymali Państwo takie listy?
Ilu zgłoszono pracowników na terenie województwa?
Czy spodziewali się Państwo, że będzie ich mniej lub więcej?
Czy już są wyznaczone dla nich jakieś miejsca pracy? Kiedy Państwo będą je wyznaczać?


Oto nasza odpowiedź:

W związku z pytaniami zgłaszanymi przez środowisko medyczne przez Ministerstwo Zdrowia został opracowany materiał precyzujący kwestie, które budziły wątpliwości (https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii).
Zakładamy, że po zapoznaniu się z tym materiałem środowisko medyczne będzie mogło szerzej odnieść się do naszego apelu. W dalszym ciągu czekamy zatem na zgłoszenia.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj