Wokół koronawirusa
2020-04-24

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

1. Kiedy będą wykonywane badania pod kątem koronawirusa wśród pracowników DPS w Płazie w powiecie chrzanowskim? (W komunikacie wojewody nie został wymieniony nasz powiat, ani ewentualny termin przeprowadzania tu badań).
2. Czy projekt tych badań profilaktycznych obejmuje tylko DPS-y prowadzone przez samorządy, czy również podmioty prywatne np. zakłady opiekuńczo-lecznicze prowadzone przez zakonnice?

Oto nasza odpowiedź:

Ad.1.
Odpowiadając na Pani pytanie wyjaśniamy, że pismem z 22 kwietnia 2020 r. – adresowanym do wszystkich organów prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej na terenie województwa małopolskiego – poinformowaliśmy o podjętej inicjatywie przeprowadzenia badań na obecność wirusa SARS Cov-2 wśród pracowników tychże placówek. Kolejność wykonywania badań w poszczególnych powiatach ustaliliśmy, biorąc pod uwagę ryzyko epidemiologiczne i uwzględniając liczbę osób zakażonych w danym powiecie w stosunku do liczby mieszkańców. Badania pracowników DPS w powiecie chrzanowskim zostaną przeprowadzone zgodnie z przyjętą kolejnością. Badania rozpoczęły się dziś. Ze względu na liczbę zakażonych w stosunku do liczby mieszkańców  powiat chrzanowski znajduje się na przedostatniej pozycji w zestawieniu.

Ad.2.
W ramach obecnie realizowanego programu nie jest przewidywane prowadzenie badań pod kątem wirusa SARS Cov-2 wśród pracowników zakładów opiekuńczo-leczniczych, niezależnie od formy prowadzonej działalności (publiczne/niepubliczne).

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj