Wokół koronawirusa
2020-04-24

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W związku z wiadomością na Państwa stronie o zmianie na stanowisku WINGiK-a uprzejmie prosiłbym o informację, od którego roku Pani Danuta Paluch sprawowała tę funkcję? Byłbym również wdzięczny za choćby krótki życiorys nowego WINGiK-a Pana Mariana Dzikowskiego.

Oto nasza odpowiedź:

Pani Danuta Paluch została powołana na stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dniem 1 maja 2010 r. Jednocześnie przekazuję krótką notkę biograficzną Pana Mariana Dzikowskiego obecnie powołanego na wyżej wymienione stanowisko.
Pan  Marian  Dzikowski jest  absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracę zawodową rozpoczął w 1980 r. w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym. W latach 1992-1996, jako pracownik Urzędu Miasta  Krakowa, zajmował się wdrażaniem systemów do prowadzenia  ewidencji gruntów. W 1996 r. rozpoczął działalność jako przedsiębiorca w zakresie usług geodezyjnych, kontynuując ją do 2013 r. Jednocześnie, począwszy od 2001 r., jako pracownik lub współpracownik przedsiębiorstw realizujących projekty o profilu geodezyjno-informatycznym, uczestniczył w tworzeniu i wdrożeniach systemów teleinformatycznych do zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, budowie baz danych zasobu oraz w projektach związanych z budową Infrastruktury Informacji Przestrzennej, prowadząc także szkolenia w tym zakresie.
W 2015 r. Pan Marian Dzikowski rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie jako główny specjalista w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli, a od kwietnia 2018 r. także jako rzecznik dyscyplinarny.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj