Wokół koronawirusa
2020-04-27

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Proszę o przesłanie wykazu hoteli z pokojami przeznaczonymi do odbycia kwarantanny dla osób wracających z zagranicy, sporządzoną przez Wojewodę Małopolskiego.
Na jakiej zasadzie została stworzona?
Ile osób skorzystało z możliwości zakwaterowania w takich hotelach?
Ile płaci się za taki hotel?
Na jakiej zasadzie działają?

Oto nasza odpowiedź:

O wykazie „hoteli z pokojami przeznaczonymi do odbycia kwarantanny dla osób wracających z zagranicy” nic nam nie wiadomo. Natomiast być może chodzi Panu o miejsca kwarantanny zbiorowej, które są organizowane przez starostów (w uzgodnieniu ze służbami sanitarno-epidemiologicznymi). Niekoniecznie są to hotele, starostowie najczęściej wskazują np. internaty czy inne budynki szkolne. Rolą wojewody jest zatwierdzenie tego wykazu. Z takich obiektów korzystały i korzystają nie tylko osoby przekraczające granicę (czyli obejmowane kwarantanną z mocy prawa), ale także osoby objęte kwarantanną na podstawie decyzji Inspekcji Sanitarnej, które z różnych względów nie mogą odbywać jej w swoich domach. Oczywiście po przekroczeniu granicy również można było kwarantannę odbywać w domu, ale jeśli ktoś chciał skorzystać z formy kwarantanny instytucjonalnej, otrzymywał o niej informację od Straży Granicznej lub za pośrednictwem Centrów Zarządzania Kryzysowego (Wojewódzkie CZK podaje zainteresowanym numery do właściwych Powiatowych/Miejskich CZK). Z aktualnie dostępnych w Małopolsce 2084 miejsc, wolnych jest 1454 (dane z wczorajszego popołudnia). Skorzystanie z miejsca kwarantanny zbiorowej jest nieodpłatne.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj