Wokół koronawirusa
2020-04-27

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat liczby nakazów pracy w szpitalach. Ile wydano takich nakazów wobec lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników personelu medycznego? Których szpitali dotyczą nakazy?

Oto nasza odpowiedź:

Nikomu nie wydaliśmy żadnego „nakazu pracy”.

Być może chodzi Panu o skierowanie w trybie art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  (https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii).
Jednakże nie wydaliśmy żadnego skierowania do pracy  w szpitalu.

Wydane decyzje dotyczyły skierowania do pracy w obiektach kwarantanny, a więc w miejscach, w których co do zasady przebywają osoby zdrowe. Decyzje były wydawane na wniosek starostów, którzy uzgadniali skierowanie z osobami zainteresowanymi. Takich decyzji wydaliśmy 34.

Z treści decyzji wynika, że osoby są kierowane do pracy w obiekcie kwarantanny bez wskazywania szczegółowo czynności, jakie mają wykonywać. Zgłosić się mają do pracy w terminie, który wskaże im starosta.

We wnioskach starostów o wydanie decyzji do pracy w obiekcie kwarantanny zgłoszone były zawody medyczne:
Powiat bocheński – 1 lekarz
Miasto Kraków – 1 lekarz, 1 pielęgniarka, 9 ratowników medycznych
Miasto Tarnów – 1 pielęgniarka
Powiat wadowicki – 1 lekarz (ale decyzja została wycofana).

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj