Wokół koronawirusa
2020-04-28

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Mam pytanie odnośnie braku aktualizacji danych dla Poczty Polskiej odnośnie osób, które zakończyły kwarantannę. Chodzi o dane osób przebywających na kwarantannie po powrocie z zagranicy przekazywane np. Poczcie Polskiej. Okazuje się, że są osoby, które po zakończeniu izolacji - niemal miesiąc- wciąż nie otrzymują przesyłek pod drzwi, bo  figurują jako osoby w kwarantannie.

Oto nasza odpowiedź:

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w  § 2 ust. 6 dostęp do danych z systemu Ewidencji Wjazdów do Polski posiadają:

„Państwowa Inspekcja Sanitarna, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy, wojewodowie, Policja, Państwowa Straż Pożarna, System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego i operator wyznaczony w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695). Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia dane, o których mowa w ust. 3 i 4, dotyczące osoby poddanej obowiązkowej kwarantannie lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej wybranemu na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 172) przez tę osobę.”

Każda z jednostek posiadająca bezpośredni dostęp do danych z systemu EWP definiuje wewnętrznie sposób dystrybucji i aktualizacji danych wewnątrz jednostki, MUW w Krakowie nie posiada wiedzy w tym zakresie. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie wprowadzał dane do systemu do dnia 29.03.2020 r. Od tego dnia instytucją odpowiedzialną za wprowadzanie danych jest Straż Graniczna.

Pytania o sam EWP można kierować do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: https://www.csioz.gov.pl/o-nas/kontakt/

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj