Wokół koronawirusa
2020-04-21

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe: 

Bardzo proszę o informację ws. wniosku do P. Wojewody z dnia 10 kwietnia od Stowarzyszenia Przyjazny Tarnów ws. uchylenia uchwał, które były głosowane online przy niezmienionym statucie Gminy Miasta Tarnowa.   

Oto nasza odpowiedź: 

Przekazaliśmy Autorowi pisma, że organ nadzoru nie zamierza kwestionować uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie podjętych w dniu 19 marca br. na sesji w stanie zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę szczególną sytuację panującą wówczas i nadal w kraju, a także zasadę proporcjonalności, a także takie wartości, jak życie i zdrowie. 


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj