Wokół koronawirusa
2020-04-22

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałbym zapytać, jaka jest obecnie sytuacja w sprawie Rady Miasta  

Zakopane i braku przyjęcia przez nią uchwał antyprzemocowych. Według

informacji radnych odbyło się spotkanie w tej sprawie z panem wojewodą.

Jakie są efekty tego spotkania?

Oto nasza odpowiedź: 

 Spotkanie odbyło się kilka miesięcy temu, jeszcze przed epidemią. Przedstawiciele zakopiańskiego samorządu zaprezentowali na nim swoje argumenty oraz zasady postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie, jak również formy pomocy, którą otrzymują pokrzywdzeni. Wskazali także, iż oczekują na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie sprawa będzie analizowana w kontekście całości zgromadzonego materiału, z uwzględnieniem wystąpień Rady Miasta do Trybunału Konstytucyjnego i ich efektów. 


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj