Wokół koronawirusa
2020-04-22

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Chciałbym prosić o udzielenie informacji w ramach przygotowanych przez nas pytań dotyczących leczenia korona wirusa. Chodzi wyłącznie o województwo małopolskie. 

- Czy odczuwalne są braki kadrowe w ramach leczenia koronawirusa? Jeśli tak, to ilu lekarzy i pielęgniarek brakuje do leczenia osób zakażonych koronawirusem? 

- Jaki jest sposób powoływania personelu medycznego przez Wojewodę? Czy odbywa się to na zasadzie dobrowolnej i medycy pytani są o zgodę do podejmowania tych obowiązków? 

- Kogo w ramach personelu medycznego powołuje Wojewoda? Czy takie propozycje obejmują również osoby na emeryturze, osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, lecz nie pracujące w zawodzie, itp.? Kogo bierze się pod uwagę w tym zakresie? 

 Oto nasza odpowiedź: 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie - wskazany do leczenia osób zakażonych koronawirusem - nie sygnalizował nam takiego problemu.  

Zasady wydawania skierowań i ich zakres opisane są tutaj: https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj