Wokół koronawirusa
2020-04-23

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z prośbą o udzielenie komentarza, co do kart pobytu na pobyt stały lub czasowy dla cudzoziemców. 

W rubryce "Dla cudzoziemców (Aktualizacja informacji w budowie)" już od dawna znajduje się informacja na temat wniosków o zezwolenie na pobyt oraz o wysyłanie decyzji przez urząd za pomocą poczty. Natomiast nie ma niestety żadnej informacji co do właśnie plastikowych kart pobytu, które właśnie są sprawdzane przez straż graniczną.

Uprzejmie proszę, więc o odpowiedź na takie pytania:

1. Czy będą karty również wysyłane do cudzoziemców pocztą? 

2. Czy mogą obcokrajowcy wrócić do Polski z Ukrainy na podstawie tylko decyzji w czasie pandemii? 

Pytanie jest bardzo ważne, ponieważ Ukraińcy się boją, że w sytuacji kryzysowej (śmierć lub choroba członków rodziny) nie będą mogli powrócić do Polski, mając nawet decyzję Wojewody (tylko przez to, że na razie nie posiadają plastikowej karty). 

Oto nasza odpowiedź: 

Przekazujemy odpowiedzi na Pani pytania. 

1. Czy będą karty również wysyłane do cudzoziemców pocztą? 

Nie ma przepisów prawnych pozwalających przesyłać karty pobytu pocztą. Zgodnie z przepisami cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście, wówczas weryfikowana jest tożsamość osoby stawiającej się po odbiór dokumentu oraz dane osobowe zapisane w karcie pobytu – odciski linii papilarnych. Nie da się ich potwierdzić korespondencyjnie, a tylko za pomocą specjalnego czytnika i systemu znajdującego się w Urzędzie. Przesłanie do cudzoziemca za pośrednictwem operatora pocztowego wydanej karty nie będzie realizować opisanego celu weryfikacyjnego i mogłoby skutkować przekazaniem dokumentu do rąk osoby nieuprawnionej, a karta pobytu jest dokumentem potwierdzającym tożsamość.

2. Czy mogą obcokrajowcy wrócić do Polski z Ukrainy na podstawie tylko decyzji w czasie pandemii?  

Cudzoziemcy nie mogą wjechać do Polski na podstawie „tylko decyzji”, jest to decyzja administracyjna upoważniająca do pobytu w Polsce. Cudzoziemcy mogą bez ważnej karty pobytu wyjechać do kraju swojego pochodzenia. Powrotny wjazd do Polski możliwy jest z ważną wizą lub kartą pobytu, natomiast obywateli Ukrainy mogą do Polski wjechać także w ramach ruchu bezwizowego.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj