Wokół zezwolenia na budowę obwodnicy Tuchowa
2020-04-30

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W związku z Państwa informacją o procedurach związanych z wydaniem ZRiDów - proszę o informacje kiedy zamierzacie Państwo wydać takie zezwolenie dla budowy obwodnicy Tuchowa.  

Oto nasza odpowiedź:  

Obecnie jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w nowym śladzie w km od 0+076,31 do km 2+205,97oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 977 w śladzie drogi powiatowej nr 1385 K ul. Ryglicka oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 od km -0+072,75 do km 0+076,31 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 od km 2+643,39 do km 2+694,30 oraz budowa skrzyżowań typu rondo w km 0+076,31; 2+205,97; 2+643,39 oraz rozbudowa docelowej drogi powiatowej od km 0+043,33 do km 0+068,00 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr DP 1385K od km 0+036,83 do km 0+070,00 oraz przebudowa sieci uzbrojenia terenu w ramach wschodniej obwodnicy Tuchowa na terenie miasta Tuchów powiat tarnowski, województwo małopolskie, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Obwodnica Tuchowa w ciągu DW977 - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych". 

Postanowieniem Wojewody Małopolskiego z 5.03.2020 r. nałożono na inwestora obowiązek usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym (ze względu na stwierdzenie naruszeń wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane) w terminie do 8 czerwca 2020 r. Po uzupełnieniu projektu budowlanego - sprawdzeniu i potwierdzeniu prawidłowości złożonych dokumentów - zostanie wydana decyzja w sprawie. 


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj