Wokół koronawirusa
2020-05-04

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

W Małopolsce funkcjonują 93 DPS-y, w których pracuje ponad 6000 osób. ZOL-i i hospicjów, prowadzonych w formie stacjonarnej, jest 59, a pracuje w nich blisko 3000 osób. 

1. U ilu pracowników testy potwierdziły koronawirusa? Których DPS-ów to dotyczy? Jakie procedury w tych DPS-ach zastosowano w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem? 

2. U ilu pensjonariuszy testy potwierdziły koronawirusa? Których DPS-ów to dotyczy? Jakie procedury w tych DPS-ach zastosowano w związku z potwierdzeniem zakażenia wirusem?

Przypomnijmy, że wymazy w DPS-ach są pobierane w pierwszej kolejności od pracowników placówek z tych powiatów, w których jest najwięcej zakażeń w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

3. A czy wymazy pobierane są również od pensjonariuszy, a jeśli nie, to dlaczego? 

Oto nasza odpowiedź:  

W ramach projektu wymazy pobierane są od pracowników DPS-ów, ZOL-i i hospicjów. W większości ich podopieczni – ze względu na stan swojego zdrowia – nie opuszczają tych placówek, a czasem są to nawet pacjenci leżący. Ponadto od pewnego już czasu wyłączona została możliwość odwiedzin w takich placówkach, tym samym nie wchodzą tam osoby z zewnątrz. Głównym potencjalnym źródłem zakażenia w DPS-ach, ZOL-ach czy hospicjach mogą być zatem osoby z personelu, które na zakażenie są narażone w takim samym stopniu jak my wszyscy (mogą się zakazić z sposób absolutnie nieświadomy dla siebie choćby w drodze do pracy). Przeprowadzenie takich badań u personelu i ewentualne potwierdzenie u kogoś wyniku dodatniego staje się oczywiście punktem wyjścia do dalszych badań u podopiecznych. 

Dotychczas w ramach projektu wykonano badania u pracowników DPS funkcjonujących na terenie powiatów: wielickiego (5 DPS), brzeskiego (3 DPS), myślenickiego (3 DPS), limanowskiego (5 DPS) oraz suskiego (2 DPS). Dotychczas uzyskane wyniki są ujemne, czekamy na kolejne.

Aktualnie jedynym DPS-em, w którym zakażenie wystąpiło u mieszkańców, jest DPS w Bochni. W sumie zakażenie potwierdzono u 37 mieszkańców i u 17 pracowników.

Obecnie liczba zakażonych mieszkańców wynosi 25, natomiast zakażonych pracowników jest 14.

Zastosowano standardowe procedury (już o nich wspominaliśmy w komunikacie: http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12119 ): objęcie kwarantanną osób przebywających w DPS-ie, które po pierwszym badaniu miały wynik ujemy, dekontaminacja przeprowadzona przez Straż Pożarną, hospitalizacja, kolejne testy). Organ prowadzący (powiat) zobowiązany jest też w takich sytuacjach dostosowań organizację pracy do bieżących ograniczeń i potrzeb.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj