Wokół koronawirusa
2020-04-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

"Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi" - obejmuje wszystkie zakłady pogrzebowe - ale już nie wszystkie dysponują technicznym zapleczem do dokonywania kremacji zwłok z SARS-CoV-2 - czyli COVID-19. Proszę o ustalenie - które zakłady pogrzebowe w Małopolsce mają dyspozycje wojewody do czynności kremacji takich zwłok. To nie jest zwykły stan, ale stan epidemii.

Oto nasza odpowiedź:

Jak już wskazaliśmy, treść nowelizacji rozporządzenia nie określa obowiązku ogłoszenia przez wojewodów przetargu i/lub wyznaczania zakładów pogrzebowych, które byłyby specjalnie upoważnione do przyjmowania i/lub dokonywania kremacji zwłok w przypadku zgonu na COVID-19. Tym samym Wojewoda Małopolski nie ma podstaw do wydawania zakładom pogrzebowym „dyspozycji do dokonywania kremacji zwłok z SARS-CoV-2”. Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj