Wokół spraw paszportowych
2020-05-08

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:  

W związku z sygnałami od naszych czytelników, że pojawiają się problemy z wydawaniem paszportów od czasu ogłoszenia stanu epidemii, chciałabym zapytać ile w ostatnich tygodniach złożono w Małopolsce wniosków o paszport, ile z nich zostało odrzuconych i na jakiej podstawie oraz jak długo trzeba obecnie czekać na wydanie paszportu?

Oto nasza odpowiedź:

1. Od 1 stycznia do 20 marca 2020 r. w Punktach Paszportowych w Małopolsce przyjęto 38 872 wnioski o wydanie dokumentów paszportowych, natomiast wydano 35 135 dokumentów paszportowych.

2. W okresie epidemii, tj. od 21 marca do 8 maja 2020 r. w Punktach Paszportowych w Małopolsce przyjęto 62 wnioski o wydanie dokumentów paszportowych i wydano 75 dokumentów paszportowych.

3. W okresie od 21 marca do 8 maja wszystkie przyjęte wnioski były realizowane. Natomiast kierując się troską o zdrowie klientów i pracowników urzędu, z uwagi na zaprzestanie bezpośredniej obsługi klienta - a do załatwienia sprawy paszportowej – jest konieczna osobista obecność wnioskodawcy - przyjmowano wnioski paszportowe i wydawano paszporty tylko w sytuacjach związanych z koniecznością pilnego wyjazdu poza granice RP. Jednocześnie informujemy, iż od 11 maja 2020 r. rozszerzamy bezpośrednią obsługę klientów ubiegających się o wydanie paszportu w niżej wymienionych 9 lokalizacjach w Małopolsce: http://www.muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12199

4. Obecnie czas oczekiwania na paszport wynosi – ustawowo 1 miesiąc, faktyczny czas oczekiwania to około 1 tygodnia.


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj