Wokół systemu komunikacji w służbie zdrowia
2020-05-29

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Lekarze rodzinni apelują w rozmowie z DP o przygotowanie się na czas ewentualnej jesiennej powtórki z pandemii. Chodzi im m.in. o zbudowanie skuteczniejszego systemu komunikacji pomiędzy nimi a wojewodą (i nimi a szpitalami), którego brak był przyczyną wielu nieporozumień i opóźnień w udzielaniu świadczeń. System taki jest zresztą, w ich ocenie, potrzebny niezależnie od pandemii, także na „normalne czasy”. Konkretnie proszą o uruchomienie aktywnej bazy mailowej wszystkich gabinetów POZ, za pośrednictwem której natychmiast otrzymywaliby zalecenia i decyzje wojewody. Czy jest to realne?

 Oto nasza odpowiedź:


Jeśli chodzi o kontakt z podmiotami leczniczymi, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie korzysta z bazy e-mailowej opracowanej na podstawie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (jeżeli podmiot leczniczy posiada skrytkę e-PUAP). Wydane dotychczas przez Wojewodę Małopolskiego Polecenia/Decyzje związane ze stanem epidemii nie dotyczyły podstawowej opieki zdrowotnej. Jednocześnie z uwagi na stan epidemii zostały opracowane Zasady organizacji opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 lub chorujących na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) albo podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie, które w okresie marzec-kwiecień 2020 roku były kilkukrotnie aktualizowane. Każdorazowo „Zasady” były przekazywane za pośrednictwem bazy e-mailowej z RPWDL do wszystkich podmiotów leczniczych z województwa małopolskiego. Dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie została utworzona zakładka: Aktualne informacje w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, która zawiera akty prawne i dokumenty dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym polecenia Wojewody Małopolskiego, jak również wspomniane zasady. Analogiczna zakładka jest na głównej stronie MUW (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=11950).


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj