Wokół decyzji ZRID dla północnej obwodnicy Krakowa
2020-05-29

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Wojewoda ogłosił przeprowadzenie ponownej oceny wpływu inwestycji (północna obwodnica Krakowa) na środowisko. Mieszkańcy mają czas na zgłaszanie uwag do 23 czerwca. W związku z tym chciałem zapytać, kiedy można się spodziewać wydania ZRID dla inwestycji. 

Oto nasza odpowiedź:   

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem konieczne okazało się wydłużenie etapu konsultacji społecznych związanych z oceną oddziaływania inwestycji drogowej na środowisko o kolejne 30 dni (od 25.05. do 23.06.). Wydanie decyzji mogłoby nastąpić po ich zakończeniu, czyli w okolicach połowy lipca (wstępnie szacowaliśmy połowę czerwca, zatem ten termin przesunie się o czas trwania wspomnianych konsultacji). 

Precyzując – mówimy o odcinku środkowym (część II) Budowy drogi ekspresowej S52 odcinek: węzeł „Modlnica” – węzeł „Kraków Mistrzejowice” (bez węzła) – od km 7+013,34 do km 14+130,11.  


Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj