Wokół izolatoriów
2020-05-29

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji nt. izolatoriów.

1. Ile w Państwa województwach jest izolatoriów? (Poproszę o przesłanie ich listy)
2. Ile łącznie miejsc w izolatoriach na terenie Państwa województw?
3. Ile średnio tygodniowo jest osób w izolatoriach?
4. Ile w sumie dotychczas osób było w izolatoriach?
5. Czy planują Państwo utworzyć dodatkowe izolatoria? (Jeśli tak, to poproszę również o informacje ile i gdzie)
6.Czy planują Państwo zlikwidować jakieś izolatoria - oczywiście w uzgodnieniu ze szpitalami? (Jeśli tak, to poproszę również o informacje które izolatoria zostaną zlikwidowane, kiedy oraz dlaczego).

Oto nasza odpowiedź:

Aktualna informacja o izolatoriach jest opublikowana tutaj:
http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12144

Obecnie mamy jedno izolatorium, które zostało uruchomione jako pierwsze (http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12050 ).

Wcześniej było 6 izolatoriów (pacjenci byli przyjmowani tylko w Hotelu Wyspiański): http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12104; http://muw.pl/PressArticlePage.aspx?id=12123

Średnio tygodniowo w izolatorium przebywało ok. 10 osób.
W dniach od 6 kwietnia do 31 maja w izolatorium przebywało 78 osób (informacja pozyskana z izolatorium w Hotelu Wyspiański na podstawie analizy listy osób).

Informacjamuwtabela izolator 1
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj