Wokół przebudowy gmachu przy ul. Stradomskiej w Krakowie
2020-06-03

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Na początku roku spółka deweloperska Angel Poland/ Angel Stradom wnioskowała do wojewody o to, aby prof. Monika Bogdanowska, czyli małopolska konserwator zabytków została odsunięta od prowadzenia sprawy przebudowy gmachu  przy ul. Stradomskiej 12-14, bo jak czytam w oświadczeniach dewelopera uważa on, że prof. Bogdanowska nałożyła niesprawiedliwą karę na niego (500 tys. zł), a także deweloper sugeruje, że decyzja prof. Bogdanowskiej została podyktowana osobistą niechęcią do spółki.

Chciałbym się w związku z tym dowiedzieć i proszę o odpowiedź dziś, czy wojewoda podjął decyzję w tej sprawie? Oraz jak dalej potoczyły się losy kary wymierzonej przez prof. Bogdanowską temu deweloperowi? Czy po odwołaniu się dewelopera wojewoda zajął jakieś stanowisko? Czy zmieniła się wysokość kary? Ile ona obecnie wynosi?

Oto nasza odpowiedź:

Angel Projekt Sp. z o.o. Sp.k. odwołała się od decyzji o wymierzeniu grzywny do Generalnego Konserwatora Zabytków. Organem odwoławczym w tym postępowaniu nie jest Wojewoda, a Generalny Konserwator Zabytków, zatem o dalszy ciąg w sprawie grzywny należy pytać organ odwoławczy, tj. Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Po rozpatrzeniu wniosku Angel Garden Sp. z o.o. Sp.k. o  wyłączenie Moniki Bogdanowskiej, działającej jako Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, od udziału w postępowaniach dotyczących nadzoru konserwatorskiego nad pracami prowadzonymi w ramach inwestycji przy ul. Stradomskiej 12-14 i 12 a w Krakowie, Wojewoda Małopolski wyłączył Monikę Bogdanowską, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od udziału w postępowaniach w sprawie nadzoru konserwatorskiego, pozwoleń konserwatorskich, nadzwyczajnych w sprawie pozwoleń  konserwatorskich oraz innych postępowaniach pozostających w kompetencji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących inwestycji przy ul. Stradomskiej 12-14 i 12a w Krakowie oraz przekazał postanowienie do Generalnego Konserwatora Zabytków celem wskazania innego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do prowadzenia wskazanych postępowań.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj