Wokół naborów przeprowadzanych za pośrednictwem internetu
2020-06-08

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o podanie następujących informacji:

  1. Czy w tym roku (od czasu pojawienia się koronawirusa) urząd podjął się przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko w sposób zdalny (np. przez Internet?)
  2. Jaki był przebieg takiego zdalnego konkursu na wolne stanowisko?
  3. Czy udało się wyłonić w takim trybie najlepszego kandydata (jeśli tak to na jakie stanowiska)?
  4. Czy urząd będzie kontynuował taką formę naboru, czy jednak pozostanie przy tradycyjnym?
  5. Jakie są minusy i jakie plusy zdalnego naboru na wolne stanowiska?
  6. Czy w czasie pandemii do chwili obecnej były prowadzone nabory w tradycyjny sposób? (jeśli tak to jaki miały przebieg – test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna)?

Oto nasza odpowiedź:

ad. 1. W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie od czasu „pojawienia się koronawirusa” został przeprowadzony 1 nabór na wolne stanowiska z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej.

ad. 2. W trakcie procedury naboru, po analizie ofert, w wyniku której zweryfikowany został fakt spełnienia wymogów formalnych przez poszczególnych Kandydatów, przeprowadzony został egzamin ustny z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej, w tym telefonu oraz komunikatora internetowego. Komisja ds. Naboru Kandydatów do Korpusu S.C. przeprowadziła zdalnie rozmowy kwalifikacyjne ze wszystkimi Kandydatkami i Kandydatami spełniającymi wymogi formalne.

ad. 3. W wyniku przeprowadzonego naboru wyłonieni zostali najlepsi Kandydaci do zatrudnienia w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

ad. 4. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń, w zależności od potrzeb i sytuacji zewnętrznej jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania i nie wykluczamy, że w przyszłości będziemy korzystać z tej formy naboru. Zakładamy jednak, że tradycyjna forma naboru będzie dominująca.

ad. 5. Niewątpliwie „za plus” należy uznać to, że bez względu na ograniczenia zewnętrzne można sprawnie przeprowadzić całą procedurę, natomiast pewne trudności mogą sprawiać kwestie techniczne.  

ad. 6. W czasie pandemii dotychczas w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie nie były prowadzone nabory w formie tradycyjnej.

Nabory w formie zdalnej prowadzone były na stanowiska: specjalisty (wspomagające) i starszego specjalisty (specjalistyczne).

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj