Wokół przebudowy gmachu przy ul. Stradomskiej w Krakowie
2020-06-09

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Mam prośbę o  komentarz dotyczący postępowania  dotyczącego  inwestycji przy ul. Stradomskiej  Krakowie , gdzie inwestorem jest deweloper Angel Poland:
- czy to prawda, że wojewoda zarzucił  wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków brak obiektywizmu i wyłączył go z postępowania?
- jakie były zarzuty pod adresem konserwatora?

Oto nasza odpowiedź:

Po rozpatrzeniu wniosku Angel Garden Sp. z o.o. Sp.k. o  wyłączenie Moniki Bogdanowskiej, działającej jako Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, od udziału w postępowaniach dotyczących nadzoru konserwatorskiego nad pracami prowadzonymi w ramach inwestycji przy ul. Stradomskiej 12-14 i 12 a w Krakowie, Wojewoda Małopolski wyłączył Monikę Bogdanowską, Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od udziału w postępowaniach w sprawie nadzoru konserwatorskiego, pozwoleń konserwatorskich, nadzwyczajnych w sprawie pozwoleń  konserwatorskich oraz innych postępowaniach pozostających w kompetencji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dotyczących inwestycji przy ul. Stradomskiej 12-14 i 12a w Krakowie oraz przekazał postanowienie do Generalnego Konserwatora Zabytków celem wskazania innego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do prowadzenia wskazanych postępowań.

Biorąc pod uwagę, że wypowiedzi Pani Konserwator odnośnie do przedmiotowej inwestycji były negatywne, a część z nich miała miejsce podczas jednoczesnego rozpoznawania spraw dotyczących inwestycji, zaistniały okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności.

Postanowienie Wojewody Małopolskiego, zawierające uzasadnienie prawne, może zostać udostępnione w trybie dostępu do informacji publicznej.

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj