KULTURA PAMIĘCI – TOŻSAMOŚĆ MAŁOPOLSKI
2011-07-01
W piątek (1 lipca) w Muzeum Narodowym w Sukiennicach odbyła się konferencja w ramach programu „Kultura pamięci – tożsamość Małopolski”. Było to spotkanie podsumowujące przebieg oraz realizację programu w dziedzinie edukacji.

Zaproszeni goście dyskutowali o wypracowanych dotychczas zasadach i metodach skutecznego wychowania patriotycznego i obywatelskiego, a także o wyzwaniach oraz planach na przyszłość.

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatu Andrzeja Madeja „Rozwój Małopolski dzięki zasobom kultury pamięci”. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę jak ważna jest edukacja patriotyczna. „Zależy nam, aby upowszechniać te wartości i postawy zarówno wśród małopolskich uczniów jak i nauczycieli”. Andrzej Madej opisał również swoje doświadczenia przy tworzeniu programu edukacyjnego „Kwietny bieg” jako metoda budowania i formowania wartości kulturowych.

W trakcie spotkania zaproszeni goście dyskutowali również nad definicją pojęcia „kultura tożsamości”, jej zasobach, zarówno materialnych jak i niematerialnych, sposobach nauczania, a także zadaniach dla nauczycieli i ich roli w procesie edukacyjnym.

Organizatorami konferencji byli Stanisław Kracik, wojewoda małopolski, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przypomnijmy: program „Kultura Pamięci – tożsamość Małopolski” został zainicjowany 11 listopada 2010 roku podczas Gali „Pro Publico Bono” przez Stanisława Kracika, wojewodę małopolskiego, Zofię Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie oraz przedstawicieli organizacji społecznych: Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono, Stowarzyszenia 10 Czerwca, Kolegium Wigierskiego, Fundacji Kresy 2000, Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Stowarzyszenia Przymierze Rodzin oraz Stowarzyszenia Genius Loci.

Program realizowany jest poprzez edukację i wychowanie patriotyczne, rewitalizację zabytków i miejsc dziedzictwa, promocję turystyki kulturowej oraz twórczej przedsiębiorczości ukierunkowanej na poprawę efektywności gospodarowania i zarządzania miejscami dziedzictwa historycznego w Małopolsce. Środkami do jego realizacji są różnego rodzaju programy i ścieżki edukacyjne, projekty artystyczne, wydawnicze, działalność naukowo-badawcza, seminaria organizowane przez małopolskie szkoły oraz doroczne spotkania: Dni Kultury Pamięci.

Na zdjęciu: Waldemar Rataj, prezes Fundacji "Pro Publico Bono" oraz Jerzy Lackowski, dyrektor Studium Pedagogicznego UJ
rataj lackowski
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj