ADMINISTRACJA PUBLICZNA W INTERNECIE
2013-07-01
Załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu, przez internet? To jest możliwe. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zwiększa dostępność do usług elektronicznych świadczonych przez administrację rządową. 27 czerwca 2013 Jerzy Miller, wojewoda małopolski podpisał pre-umowę inicjującą rozbudowę systemu usług elektronicznych w Małopolsce.

Projekt „Rozbudowa systemu udostępniania e-usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce” realizowany będzie w ramach Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Małopolski. Planowane działania obejmą Małopolski Urząd Wojewódzki oraz 9 podmiotów zespolonej administracji rządowej w województwie małopolskim:

1)Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

2)Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

3)Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie

4)Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie

5)Kuratorium Oświaty w Krakowie

6)Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

7)Komenda Wojewódzka Państwowa Straży Pożarnej w Krakowie

8)Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie

9)Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie.

Realizacja projektu zakłada poszerzenie dotychczas istniejących e-usług oraz utworzenie nowych, a także zwiększenie poziomu wykorzystania platformy ePUAP. Efektem realizacji projektu będzie nie tylko poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych w Małopolsce, ale także krótszy czas i mniejszy koszty obsługi w urzędach. Ważnym elementem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 20 mln zł. Środki na realizację projektu będą pochodzić z funduszy strukturalnych dostępnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, środków własnych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz, w przypadku pozytywnej decyzji Ministerstwa Finansów, z budżetu państwa.
e-usługi
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj