E-USŁUGI W MAŁOPOLSCE
2014-06-05
Krótszy czas załatwiania spraw w urzędach, niższe koszty i poprawę efektywności pracy administracji publicznej ma zapewnić nowy projekt informatyczny realizowany przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie przy współudziale środków z MRPO 2007-2013. Porozumienie o dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu udostępniania e–usług publicznych w administracji publicznej w Małopolsce-etap I” podpisali Wojewoda Jerzy Miller i Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

Projekt realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 polega na rozbudowie istniejącego systemu udostępniania e-usług publicznych oraz integracji działań realizowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i dwie jednostki administracji zespolonej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Realizacja projektu pozwoli na poszerzenie zakresu dostępnych oraz tworzenie nowych e-usług, zwiększenie wykorzystania elektronicznej skrzynki podawczej oraz platformy ePUAP, oraz wykorzystania technologii teleinformatycznych w zakresie świadczenia usług elektronicznych dla mieszkańców Małopolski. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych w Małopolsce, skrócenie czasu i obniżenie kosztów załatwiania spraw w urzędach oraz poprawa efektywności pracy administracji publicznej. Na wprowadzeniu ulepszeń skorzystają przede wszystkim mieszkańcy i przedsiębiorcy w Małopolsce, ale także pracownicy administracji, którzy zyskują kompleksowe, nowoczesne i wydajne narzędzie, pozwalające na łatwiejszą dokumentację obiegu spraw, ich archiwizowanie a tym samym skracające czas załatwiania spraw.

Całkowita wartość projektu wynosi 10 075 000 zł, w tym dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 wynosi 5 037 483 zł.

Informacje dodatkowe:
Warto przypomnieć, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego realizuje także inne projekty informatyczne. To m.in.:
1. Rozwój dostępu do usług elektronicznych w Małopolsce (koszt całkowity projektu: ok. 2,8 mln zł; dofinansowanie MRPO: ok. 2,1 mln zł). Wspieranie rozwoju Województwa Małopolskiego poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. W ramach tego uruchomiono dwa systemy:

a. Regionalny System Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce http://bip.malopolska.pl
W Małopolsce działa już nowy system Regionalnych Biuletynów Informacji Publicznej (BIP). Dzięki zaawansowanym technologiom użytkownik może korzystać z nowej wersji szybciej i sprawniej, nawet na swoim smartfonie czy tablecie.
Małopolski system skupia w jednym miejscu około 2 tysięcy biuletynów prowadzonych przez powiaty, gminy czy jednostki im podlegające. Użytkownicy nowej wersji powinni docenić jego nowoczesność oraz możliwość śledzenia pełnej historii zmian strony, z uwzględnieniem osób, które ich dokonały. Ponadto dużym plusem nowej wersji jest sprawna i zaawansowana wyszukiwarka, dzięki której korzystający z BIP mogą szybko i precyzyjnie odnaleźć poszukiwaną informację. Portal jest dostosowany do potrzeb osób niedowidzących, pozwala na wprowadzanie informacji w innych językach.
Z administrowania systemem powinni być także zadowoleni administratorzy, którzy w ramach projektu mają zapewnione bezpłatne szkolenie z obsługi wszystkich nowych funkcji zastosowanych w BIP.

b. Cyfrowa Małopolska – http://www.cyfrowamalopolska.pl

Cyfrowa Małopolska to system informatyczny, który ma na celu usprawnienie kontaktu on-line, w tym świadczenie e-usług przez jednostki administracji publicznej na rzecz przedsiębiorców, inwestorów oraz obywateli na terenie województwa małopolskiego. W ramach systemu udostępniono 128 procedur możliwych do załatwienia przez Internet. Co ważne, Cyfrowa Małopolska to elektroniczne narzędzie nie tylko dla klientów Urzędu Marszałkowskiego. Województwo zelektronizowało także usługi w gminach czy powiatach, a samorządy mogą bezpłatnie udostępniać procedury swoim klientom.
Platforma stworzona przez Województwo Małopolskie jest w pełni zintegrowana z ogólnopolskim systemem ePUAP, przy jednoczesnym uwzględnieniu specyfikacji naszego regionu. Stanowi to silny impuls rozwoju e-administracji w regionie.
Więcej zdjęć
E-usługi w Małopolsce 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj