MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH POWODZIĄ W DORZECZU RABY DOSTĘPNA W INTERNECIE
2014-07-18
Od wczoraj na naszej stronie internetowej dostępna jest mapa pokazująca zagrożenie powodziowe w dorzeczu Raby. Dzięki niej będziemy mogli sprawdzić, czy dany teren zostanie zalany podczas powodzi.

Mapa ta została opracowana w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Aktualnie gotowy jest kompleksowy plan zabezpieczenia przed powodzią w dorzeczu Raby. Obejmuje on Rabę i jej dopływy - w sumie obszar ok. 1,5 tys. km kw. Zgodnie z wymogami UE plan zakłada ochronę przed tzw. wodą stuletnią, czyli wezbraniem rzek występującym raz na sto lat.

Specjaliści opracowali modele matematyczne i wyliczyli, o ile podczas opadów deszczu wzrośnie poziom wody w Rabie. W ten sposób wskazano tereny, które są zagrożone zalaniem. Okazało się, że w razie przyboru rzek zagrożonych będzie blisko 2 tys. mieszkańców. Rozstrzygnięto także, jakie inwestycje są niezbędne dla ochrony tych terenów: budowa wałów przeciwpowodziowych, polderów, suchych zbiorników czy zbiorników retencyjnych.

Mapa będzie służyć zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom oraz urzędnikom. Dzięki niej ocenimy, czy budowa domu na danym terenie jest bezpieczna.

W ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” realizowane są analizy programów inwestycyjnych m.in. dla Soły, Skawy, Raby, Dunajca i Sanu z Wisłokiem.

MAPA TERENÓW ZAGROŻONYCH POWODZIĄ W DORZECZU RABY
górna wisła powódź logo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj