KONSULTACJE SPOŁECZNE
2015-06-05
W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju informujemy, że 3 czerwca 2015 roku rozpoczęły się konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”. Konsultacje potrwają do 26 czerwca 2015 roku.

Jednym z elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko. Czyli dokumentu zawierającego informacje dotyczące rozpoznania, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny, stanu środowiska w zakresie prac nad projektem Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (Program). W treści prognozy określa się też oddziaływanie przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego Programu.

Mając na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania Programu na środowisko konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zapewnienie społeczeństwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów: w formie elektronicznej poprzez sieć Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w kraju odbędą się jednodniowe spotkania, w trakcie których społeczeństwo będzie mogło zapoznać się z opracowaną dokumentacją dotyczącą Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023, a także zgłaszać uwagi lub pytania.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji społecznych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj