Małopolska świętuje XXII Dni Kultury Słowackiej
2015-07-23
Słowacy są jedną z mniejszości narodowych zamieszkujących Małopolskę. Bardzo wielu z nich żyje w powiatach nowotarskim i tatrzańskim (czyli na terenach Spiszu i Orawy). Także oni chcą pokazywać wszystkim, jak barwna i zróżnicowana jest ich kultura.

Chodzi im nie tylko o to, aby zachować swoje obyczaje, ale także rozwijać przywiązanie do historii i tradycji. Te dążenia składają się przecież na tożsamość kulturową każdego człowieka. Nie dziwi więc fakt, że Słowacy z takim zaangażowaniem uczestniczą w Dniach Kultury Słowackiej w Małopolsce.

W ramach święta małopolskich Słowaków – odbywającego się już 22. raz – również w tym roku miało miejsce wiele ciekawych wydarzeń. Zaczęło się 4 i 5 lipca od występów zespołów ze Słowacji i uroczystego otwarcia Słowackiego Domu w Podwilku. 12 lipca koncert zagrała orkiestra dęta z Krempach, zaś 17 lipca w siedzibie Towarzystwa Słowaków w Krakowie zaprezentowano książkę Czarodziejski Chłopiec Jana Uliciansky’ego.

XXII Dniom Kultury Słowackiej w Małopolsce towarzyszy też wystawa Walka ks. Andreja Hlinki o prawa narodowe Słowaków, do której obejrzenia serdecznie zapraszamy. Można ją zobaczyć do końca sierpnia w Galerii Sztuki Słowackiej w Krakowie przy ul. św. Filipa 7. Ksiądz Andrej Hlinka był współzałożycielem Słowackiej Partii Ludowej, który – oskarżany w latach 1907-1910 o zdradę – został zawieszony w czynnościach kapłańskich. Za „pobudzanie narodu” ukarano go także więzieniem. Po I wojnie światowej był posłem czechosłowackiego Zgromadzenia Narodowego. Walczył o autonomię Słowacji i prowadził działalność prokatolicką, za co w 1920 r. znów został uwięziony przez władze czeskie. W 1937 roku otrzymał Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta.

Dni Kultury Słowackiej odbywają się pod patronatem Ivana Škorupy, konsula generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie. Środki na ich organizację przekazało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – co istotne – umieszczając je wśród zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.
zespół z Nowej Białej
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj