Narada w sprawie ochrony zdrowia
2015-10-09
W dniach 6-8 października w Krakowie odbyła się narada dyrektorów realizujących w urzędach wojewódzkich zadania z zakresu ochrony zdrowia. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Wojewody Małopolskiego.

Tematem rozmów były zarówno bieżące zagadnienia, jak i rozwiązania, które stosuje Małopolski Urząd Wojewódzki, a które okazały się szczególnie skuteczne.

Podczas narady zaprezentowaliśmy m.in. małopolskie dobre praktyki dotyczące standaryzacji oraz zastosowania w kontroli podmiotów leczniczych Statystycznej Aplikacji Centralnej. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem przede wszystkim ze względu na możliwość automatycznego generowania dokumentów pokontrolnych oraz samodzielnego definiowania formularzy kontrolnych, a także tworzenia statystyk zgodnych z potrzebami.

Uznanie uczestników zyskała również – dostępna w aplikacji – możliwość przeprowadzenia przez podmiot kontrolowany samokontroli. Przekłada się to na zmianę wizerunku kontrolującego. Ponadto kontrolowany jest bardziej świadomy wymagań stawianych mu przez przepisy prawa. Uczestnicy podjęli decyzję o próbie ujednolicenia w przyszłości podejścia do kontroli podmiotów leczniczych w całym kraju.

Zaprezentowaliśmy również małopolskie podejście do tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych. W czasie wizyty w siedzibie Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego uczestnicy spotkania mieli też okazję zapoznać się z praktycznymi aspektami funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Małopolsce. Zaznajomili się z programem informatycznym wykorzystywanym w naszym województwie od kilku lat, tj. z Systemem Wspomagania Dowodzenia Ratownictwa Medycznego (SWD RM). Jest on zbliżony do narzędzia, które dopiero zostanie wprowadzone w całym kraju.

Tematem dyskusji były także skutki zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne oraz wynikające z nich obowiązki organu rejestrowego. W dyskusji tej wzięli udział Barbara Jękot – prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej – oraz Józef Łoś – małopolski wojewódzki inspektor farmaceutyczny w Krakowie.
Spotkanie dyrektorów wydziałów PSiZSpotkanie dyrektorów wydziałów PSiZIISpotkanie dyrektorów wydziałów PSiZI
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj